Manual de utilizare AEG A72029GNW0

AEG A72029GNW0
9.3 · 2
PDF manual
 · 8 pagini
Spaniolă
manualAEG A72029GNW0
BG
Инструкции за инсталиране
Внимание! Преди да пристъпите към инсталирането,
прочетете информацията за безопасност в
Ръководството за потребителя. Забележка:
Изображенията представят само общ преглед на
продукта. Вътрешното оборудване може да се
различава. * Достъпен само за избрани модели.
CS
Pokyny k instalaci
Upozornění! Před začátkem instalace si přečtěte
bezpečnostní informace v návodu k použití. Poznámka:
Vyobrazení představuje pouze obecný přehled spotřebiče.
Vnitřní vybavení se může lišit. * Dostupné pouze u vy-
braných modelů.
DA
Installationsvejledning
Vigtigt! Læs brugsanvisningens instruktioner vedrørende
sikkerhed, før installationen påbegyndes. Bemærk:
Grafi kken giver kun et generelt overblik over produktet.
Det indvendige udstyr kan variere. * Kun tilgængeligt for
udvalgte modeller.
DE
Montageanweisung
Achtung! Lesen Sie vor Beginn der Installation die
Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung. Hinweis:
Die Abbildungen stellen nur eine allgemeine Produktüber-
sicht dar. Die Innenausstattung kann abweichen. * Nur für
ausgewählte Modelle verfügbar.
EL
Οδηγίες εγκατάστασης
Προειδοποίηση! Πριν συνεχίσετε με την εγκατάσταση,
διαβάστε τις πληροφορίες ασφάλειας στο εγχειρίδιο
χρήστη. Σημείωση: Τα σχέδια αναπαριστούν μόνο
τη γενική επισκόπηση του προϊόντος. Ο εσωτερικός
εξοπλισμός ενδέχεται να διαφέρει. * Διαθέσιμο μόνο για
επιλεγμένα μοντέλα.
EN
Installation Instruction
Warning! Before proceeding with installation, read the
safety information in the User Manual. Note: The graphics
present only general product overview. The internal equip-
ment might differ. * Available only for selected models.
ES
Instrucciones de instalación
¡Atención! Antes de realizar la instalación, lea la infor-
mación de seguridad del Manual del usuario. Nota: los
gráfi cos presentan únicamente una descripción general del
producto. El equipo interno puede variar. * Solo disponible
para modelos seleccionados.
ET
Paigaldusjuhis
Hoiatus! Enne paigaldamist lugege läbi kasutusjuhendis
olevad ohutusjuhised. Märkus. Joonisel on toodud vaid
toote üldine ülevaade. Seadme sisemus võib olla erinev.
* Saadaval vaid mõne mudeliga.
FI
Asennusohjeet
Varoitus! Ennen kuin aloitat asennuksen, lue käyttöohjeen
sisältämät turvallisuusohjeet. Huomautus: Kuvat esittävät
ainoastaan yleisen tuotteen kuvauksen. Sisällä oleva
laitteisto voi poiketa kuvista. * Saatavilla vain tietyissä
malleissa.
FR
Instructions d’installation
Attention! Veuillez lire les consignes de sécurité que con-
tient la Notice d’utilisation avant d’installer l’appareil.
Remarque: les graphiques donnent uniquement une
présentation générale du produit. L’équipement interne
peut varier.
* Disponible uniquement sur certains modèles sélection-
nés.
HR
Upute za instalaciju
Upozorenje! Prije instalacije pročitajte sigurnosne infor-
macije u Uputama za uporabu. Napomena: Slika predstav-
lja samo općeniti prikaz proizvoda. Unutarnja oprema može
se razlikovati. * Dostupno samo na odabranim modelima.
HU
Üzembe helyezési útmutató
Vigyázat! Mielőtt továbblépne az üzembe helyezés-
sel, olvassa el a biztonsági információkat a felhasználói
kézikönyvben. Megjegyzés: Az ábra csupán az általános
termékmegjelenítést szolgálja. A készülék tényleges
kialakítása ettől eltérő lehet. * Nem minden modellnél
elérhető.
IT
Istruzioni di installazione
Attenzione! Prima di procedere all’installazione, leggere
le istruzioni di sicurezza contenute nel Libretto Istruzioni.
Nota: Le immagini offrono solo una panoramica generale
del prodotto. La dotazione interna potrebbe essere diversa.
* Disponibile solo per i modelli selezionati.
KK
Орнату туралы нұсқаулық
Ескерту! Құрылғыны орнатардың алдында
пайдаланушы нұсқаулығындағы қауіпсіздік туралы
ақпаратты оқыңыз. Ескерім: Суреттерде құрылғының
жалпы сыртқы көрінісі ғана бейнеленген. Құрылғы əр
түрлі болуы мүмкін. * Тек таңдаулы үлгілерде ғана бар.
LT
Įrengimo instrukcija
Įspėjimas! Prieš montuodami perskaitykite saugos
informaciją naudojimo instrukcijoje. Pastaba: Paveikslėliai
skirti tik bendrajai gaminių apžvalgai. Vidaus įranga gali
skirtis. * Prieinama tik rinktiniuose modeliuose.
LV
Uzstādīšanas norādījumi
Brīdinājums! Pirms turpināt uzstādīšanu, izlasiet lietotāja
rokasgrāmatā ietverto drošības informāciju. Piezīme:
šie attēli sniedz tikai vispārēju izstrādājuma pārskatu.
Iekšējās iekārtas var atšķirties. * Pieejams tikai atsevišķiem
modeļiem.
MK
Упатство за монтажа
Предупредување! Пред да почнете со монта жата,
во Прирачникот прочитајте ги упатствата за безбедна
работа. Напомена: Сликите го претставуваат само
општиот преглед на производот. Внатрешната опрема
може да се разликува. * Достапно само за одбрани
модели.
NL
Installatie-instructies
Waarschuwing! Lees de veiligheidsinformatie in de
gebruikershandleiding voordat u met de installatie begint.
Opmerking: De afbeelding geeft alleen een algemeen
productoverzicht. De interne apparatuur kan verschillen.
* Uitsluitend beschikbaar voor bepaalde modellen.
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SQ
SR
SV
TR
UK
AR
1

Consultați aici manualul pentru AEG A72029GNW0, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria congelatoare și a fost evaluat de 2 persoane cu o notă medie de 9.3. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Spaniolă, Engleză. Aveți o întrebare despre AEG A72029GNW0 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Aveți nevoie de ajutor?

Aveți o întrebare despre AEG și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari AEG să vă ofere un răspuns bun.

Numărul de întrebări: 0

General
AEG
A72029GNW0 | 925 041 458
congelator
7332543467945
Spaniolă, Engleză
Manual de utilizare (PDF)
Design
Amplasare aparatDe sine stătător
Tipul de produsÎn poziţie verticală
Culoarea produsuluiAlb
Uşi reversibileDa
Balama uşăCorect
Ecran încorporatDa
Tip de afișajLED
Numărul de rafturi din congelator5
Performanță
Congelator capacitate netă177 L
Congelator capacitate brută- L
Capacitatea de congelare20 kg/24h
Timpul de stocare în timpul pene de curent28 h
Numărul de stele4*
Clase climaticeSN-T
SistemDa
Nivel zgomot42 dB
Funcţia rapida de îngheţareDa
Număr pachete de gheață4
Ergonomice
De uşi deschise de alarmăDa
Alarmă de temperaturăDa
Picioare ajustabileDa
Lungime cablu2.4 m
Roţi CastorDa
Managementul energiei
Clasă eficiență energetică (veche)A++
Consum anual de energie203 kWh
Tensiune AC intrare230 V
Sarcină conectată160 W
Greutate şi dimensiuni
Lățime595 milimetri
Înălţime1544 milimetri
Adâncime668 milimetri
Afișați mai multe

Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre AEG A72029GNW0 de mai jos.

Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici

Fără rezultate