Manual de utilizare Bosch GAS 25 Professional

Bosch GAS 25 Professional
(3)
  • Nr. pagini: 133
  • Tipul fișierului: PDF
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 V16 (2011.07) O / 134 UNI

GAS 25 Professional

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa

ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍

̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ

OBJ_DOKU-7761-005.fm Page 1 Tuesday, July 12, 2011 9:59 AM
Bosch GAS 25 Professional

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Bosch GAS 25 Professional sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Bosch GAS 25 Professional să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Bosch GAS 25 Professional, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Aspiratoare și a fost evaluat de 3 persoane cu o notă medie de 7.2. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Spaniolă, Engleză. Aveți o întrebare despre Bosch GAS 25 Professional sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Bosch GAS 25 Professional

General
Brand Bosch
Model GAS 25 Professional
Produs Aspirator
Limbă Spaniolă, Engleză
Tipul fișierului PDF
Managementul energiei
Putere de intrare 1200 W
Performanță
Capacitatea 25 L
Capacitate recipient (apă) 16 L
Capacitate recipient (praf) 20, 9 L
Suprafață filtru 4.300 cm²
Flux de aer 61 L/s
Presiune de ventilare (max) 248 mbar
Număr de roți 4 roată(roți)
Caracteristici
Culoarea produsului Albastru
Greutate şi dimensiuni
Greutate 12700 g
Detalii tehnice
Putere de intrare 1200 W
Capacitatea 25 L
Capacitatea sacului de praf 9 L
Flux de aer 61 L/s
Culoarea produsului Albastru
Greutate 12700 g
Afișați mai multe

Întrebări frecvente

Mai jos, veți găsi cele mai frecvente întrebări despre Bosch GAS 25 Professional .

Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici