Manual de utilizare Bosch GLI PortaLED 238 Professional

Bosch GLI PortaLED 238 Professional
6.9 · 1
PDF manual
 · 79 pagini
Spaniolă
manualBosch GLI PortaLED 238 Professional
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 619 929 J08 (2011.11) O / 80 UNI

GLI PortaLED Professional

102 | 136 | 238

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa

ΕΎϤϴϠόΗϞϴϐθΘϟ΍ΔϴϠλϷ΍

̶Ϡλ΍ έΎ̯ ίήσ ̵ΎϤϨϫ΍έ
OBJ_DOKU-27102-002.fm Page 1 Monday, November 14, 2011 10:45 AM

Manual

Consultați aici manualul pentru Bosch GLI PortaLED 238 Professional, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Lumini și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 6.9. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Spaniolă, Engleză. Aveți o întrebare despre Bosch GLI PortaLED 238 Professional sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Aveți nevoie de ajutor?

Aveți o întrebare despre Bosch GLI PortaLED 238 Professional și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari Bosch GLI PortaLED 238 Professional să vă ofere un răspuns bun.

Numărul de întrebări: 0

Specificații Bosch GLI PortaLED 238 Professional

Mai jos veți găsi specificațiile produsului și specificațiile manuale ale Bosch GLI PortaLED 238 Professional.

General
Brand Bosch
Model GLI PortaLED 238 Professional
Produs lumina
EAN 3165140645393
Limbă Spaniolă, Engleză
Tipul fișierului Manual de utilizare (PDF)
Culoare
Culoarea produsului Albastru
Performanță
Culoarea luminii Alb
Detalii tehnice
Iluminare 1700 lux
Cantitatea lămpi 60 lampă(lămpi)
Alte caracteristici
Clasă eficiență energetică (veche) -
Managementul energiei
Cerinţe de energie 14.4/18V
Greutate şi dimensiuni
Lățime 357 milimetri
Înălţime 253 milimetri
Greutate 4000 g
Lungime 442 milimetri
Afișați mai multe

Întrebări frecvente

Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre Bosch GLI PortaLED 238 Professional de mai jos.

Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici

Fără rezultate