Manual de utilizare Bosch HMT85G65

Bosch HMT85G65
8.8 · 1
PDF manual
 · 180 pagini
Spaniolă
manualBosch HMT85G65
'8' 7;+ )5)/4'8 9+' :'4 */<+8:/*5 )535)53+8
92. 2@A2 :.;B.9 12 6;@A?B006<;2@ @U =<1?O .=?<C205.? A<1.@
9.@ C2;A.7.@ AS0;60.@ 12 @B 5<?;< :60?<<;1.@
; 2@A2 :.;B.9 @2 92 =?<=<?06<;. 6;3<?:.06W; 6:=<?A.;A2
=.?. @B @24B?61.1 <;<02?O 9.@ 16@A6;A.@ =62G.@ 12 @B
;B2C< .=.?.A< (2 92 6;160. =.@< . =.@< 0<:< 12/2 ?2.96G.?
9<@ .7B@A2@ @ :BF 3O069
; 9.@ A./9.@ =<1?O 0<;@B9A.? 9<@ C.9<?2@ 12 .7B@A2 =.?.
=?2=.?.? 9<@ =9.A<@ :O@ 5./6AB.92@ )<1<@ 299<@ 5.; @61<
=?</.1<@ 2; ;B2@A?< 2@AB16< 12 0<06;.
(6 .94B;. C2G @B?42 .94Y; =?</92:. 29 :.;B.9 0<;A62;2
6;3<?:.06W; .02?0. 12 0W:< @<9B06<;.? 9.@ =2>B2V.@
.;<:.9U.@
@6:6@:< 0B2;A. 0<; B; U;1602 12A.99.1< >B2 92 .FB1.?O .
2;0<;A?.? ?O=61.:2;A2 9< >B2 /B@0.
IB2; =?<C205<
49:8;))/54+9 6'8' +2 ;95 P
49:8;GM+9 *+ 9+8</G5 P
49:8;):/54 3'4;'2 P
',;< E<81,2;C P

Consultați aici manualul pentru Bosch HMT85G65, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Cuptoare cu microunde și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 8.8. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Spaniolă, Engleză. Aveți o întrebare despre Bosch HMT85G65 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Aveți nevoie de ajutor?

Aveți o întrebare despre Bosch și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari Bosch să vă ofere un răspuns bun.

Numărul de întrebări: 0

General
Bosch
HMT85G65
Cuptor cu microunde
Spaniolă, Engleză
Manual de utilizare (PDF)
adslot

Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre Bosch HMT85G65 de mai jos.

Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici

Fără rezultate