Manual de utilizare Bosch HMT85M66

Bosch HMT85M66
8.5 · 1
PDF manual
 · 152 pagini
Spaniolă
manualBosch HMT85M66
'8' 7;+ )5)/4'8 9+' :'4 */<+8:/*5 )535)53+8
92. 2@A2 :.;B.9 12 6;@A?B006<;2@ @U =<1?O .=?<C205.? A<1.@
9.@ C2;A.7.@ AS0;60.@ 12 @B 5<?;< :60?<<;1.@
; 2@A2 :.;B.9 @2 92 =?<=<?06<;. 6;3<?:.06W; 6:=<?A.;A2
=.?. @B @24B?61.1 <;<02?O 9.@ 16@A6;A.@ =62G.@ 12 @B
;B2C< .=.?.A< (2 92 6;160. =.@< . =.@< 0<:< 12/2 ?2.96G.?
9<@ .7B@A2@ @ :BF 3O069
; 9.@ A./9.@ =<1?O 0<;@B9A.? 9<@ C.9<?2@ 12 .7B@A2 =.?.
=?2=.?.? 9<@ =9.A<@ :O@ 5./6AB.92@ )<1<@ 299<@ 5.; @61<
=?</.1<@ 2; ;B2@A?< 2@AB16< 12 0<06;.
(6 .94B;. C2G @B?42 .94Y; =?</92:. 29 :.;B.9 0<;A62;2
6;3<?:.06W; .02?0. 12 0W:< @<9B06<;.? 9.@ =2>B2V.@
.;<:.9U.@
@6:6@:< 0B2;A. 0<; B; U;1602 12A.99.1< >B2 92 .FB1.?O .
2;0<;A?.? ?O=61.:2;A2 9< >B2 /B@0.
IB2; =?<C205<
49:8;))/54+9 6'8' +2 ;95 P
49:8;GM+9 *+ 9+8</G5 P
49:8;):/54 3'4;'2 P
&+:; D;70+1:B P

Consultați aici manualul pentru Bosch HMT85M66, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Cuptoare cu microunde și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 8.5. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Spaniolă, Engleză. Aveți o întrebare despre Bosch HMT85M66 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Aveți nevoie de ajutor?

Aveți o întrebare despre Bosch și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari Bosch să vă ofere un răspuns bun.

Numărul de întrebări: 0

General
Bosch
HMT85M66
Cuptor cu microunde
Spaniolă, Engleză
Manual de utilizare (PDF)
adslot

Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre Bosch HMT85M66 de mai jos.

Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici

Fără rezultate