Manual de utilizare Bosch PFS 65

Bosch PFS 65
(1)
  • Nr. pagini: 181
  • Tipul fișierului: PDF
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 Y13 (2011.08) PS / 182 UNI

PFS 65

de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Ðñùôüôõðï ïäçãéþí ÷ñÞóçò
tr Orijinal işletme talimat
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî
ýêñïëóàòàöèè
uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç
åêñïëóàòàö³¿
ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
OBJ_BUCH-620-006.book Page 1 Wednesday, December 7, 2011 11:20 AM
Bosch PFS 65

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Bosch PFS 65 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Bosch PFS 65 să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Bosch PFS 65, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Pulverizatoare de vopsea și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 9. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Spaniolă, Engleză. Aveți o întrebare despre Bosch PFS 65 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Bosch PFS 65

General
Brand Bosch
Model PFS 65
Produs Pulverizator de vopsea
EAN 3165140455152
Limbă Spaniolă, Engleză
Tipul fișierului PDF
Performanță
Ieșire lipici 130 g/min
Caracteristici
Culoarea produsului Verde
Mâner moale Da
Greutate şi dimensiuni
Greutate 2800 g
Managementul energiei
Sursă de alimentare Baterie
Afișați mai multe

Întrebări frecvente

Mai jos, veți găsi cele mai frecvente întrebări despre Bosch PFS 65 .

Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici