Manual de utilizare JVC KD-DV4207

JVC KD-DV4207
(1)
  • Nr. pagini: 70
  • Tipul fișierului: PDF
ENGLISHРУCCKИЙ

DVD/CD RECEIVER

ПРИЕМНИК ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИСКОВ DVD И КОМПАКТ-ДИСКОВ

KD-DV4207

For installation and connections, refer to the separate manual.Указания по установке и выполнению соединений приводятся в отдельной инструкции.

INSTRUCTIONS

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИGET0373-001A
[EE]
For canceling the display demonstration, see page 5. Информацию об отмене демонстрации функций дисплея см. на стр. 5.
В соответствии с Законом Российской Федерации “О защите прав потре бителей” срок службы
(годности) данного товара “по истечении которого он может представлять опасность для жизни,
здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде” составляет семь (7)
лет со дня производства. Этот срок является временем, в течение которого потребитель данного
товара может безопасно им пользоваться при условии соблюдения ин струк ции по эксплуатации
данного товара, проводя необходимое обслуживание, включающее замену расходных материалов
и/или соответствующее ремонтное обеспечение в специализированном сервисном центре.
Дополнительные косметические материалы к данному товару, поставляе мые вместе с ним, могут
храниться в течение двух (2) лет со дня его производства.
Срок службы (годности), кроме срока хранения дополнительных космети ческих материалов,
упомянутых в предыдущих двух пунктах, не затрагивает никаких других прав потребителя, в
частности, гарантийного свидетельства JVC, которое он может получить в соответствии с законом о
правах потребителя или других законов, связанных с ним.
Cover_KD-DV4207[EE]f.indd 2Cover_KD-DV4207[EE]f.indd 2 12/11/05 2:11:09 PM12/11/05 2:11:09 PM
JVC KD-DV4207

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre JVC KD-DV4207 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari JVC KD-DV4207 să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru JVC KD-DV4207, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Radiouri auto și a fost evaluat de 1 persoane cu o notă medie de 7.5. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză. Aveți o întrebare despre JVC KD-DV4207 sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații JVC KD-DV4207

General
Brand JVC
Model KD-DV4207
Produs radio auto
Limbă Engleză
Tipul fișierului PDF

Întrebări frecvente

Mai jos, veți găsi cele mai frecvente întrebări despre JVC KD-DV4207 .

Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici