Manual de utilizare Livington AirPurifier

Livington AirPurifier
9.4 · 2
PDF manual
 · 16 pagini
Spaniolă
manualLivington AirPurifier
FR Contenu
A. Couvercle avant
B. Préfiltre lavable
C. Filtre combiné (préfiltre, filtre
HEPA, filtre à charbon actif)
D. Stérilisateur à lumière UV
E. Ionisateur
F. Zone de commandes et écran
G. Pièce principale
H. Poignée
I. Détecteur de particules fines
J. Sortie d‘air
K. Couvercle arrière
L. Pied
M. 1 x télécommande Fonctionne
sur piles (2 x piles AAA de 1,5
V– non incluses)
IT La fornitura comprende:
A. Coperchio anteriore
B. Prefiltro lavabile
C. Filtro combinato (prefiltro, filtro
HEPA, filtro ai carboni attivi)
D. Sterilizzatore a luce UV
E. Ionizzatore
F. Quadro di comando e display
G. Parte principale
H. Impugnatura
I. Sensore polveri sottili
J. Scarico aria
K. Coperchio posteriore
L. Base
M. 1 telecomando Alimentato
a batterie (2 x batterie AAA
da 1,5 V – non incluse nella
confezione)
NL Inhoud:
A. Frontplaat
B. Uitwasbare voorfilter
C. Combi-filter (voorfilter, HEPA-
filter, actieve-koolfilter)
D. UV-licht sterilisator
E. Ionisator
F. Bedieningspaneel en display
G. Basis
H. Greep
I. Fijnstofsensor
J. Luchtuitlaat
K. Achterplaat
L. Statief
M. 1x afstandsbediening Werkt op
batterijen (2 x 1,5 V batterijen
AAA – niet bijgesloten)
HU A csomag tartalma:
A. Elülső burkolat
B. Mosható előszűrő
C. Kombiszűrő (előszűrő, HEPA-
szűrő, aktívszénszűrő)
D. UV-fény sterilizáló
E. Ionizátor
F. Kezelőpanel és kijelző
G. Központi rész
H. Fogantyú
I. Finompor-érzékelő
J. Légkifúvó rács
K. Hátsó burkolat
L. Állóláb
M. 1 x távirányító Elemmel
működik (2 x 1,5 V elem AAA –
nincs mellékelve)
CZ Obsah balení:
A. Přední kryt
B. Pratelný předfiltr
C. Kombinovaný filtr (předfiltr,
HEPA filtr, filtr s aktivním uhlím)
D. UV sterilizátor
E. Ionizátor
F. Ovládací panel a displej
G. Hlavní část
H. Rukojeť
I. Snímač jemného prachu
J. Výpusť vzduchu
K. Zadní kryt
L. Podpěrná noha
M. 1 x dálkové ovládání Baterio
provoz (2 x 1,5 V baterie AAA –
není součástí dodávky)
D
E
F
C
G
H
I
J
K
L
Abb.1 | Fig. 1 | Illustr. 1 | Fig. 1 | Afb.1 | 1. ábra | Obr. 1 | Obr. 1 | Fig. 1 | Rys. 1 | Şekil 1 | Fig. 1
Sterilization
Replace
Filter

6-in-1 LUFTREINIGER

Gebrauchsanleitung | Instructions | Mode d’emploi | Istruzioni | Gebruiksaanwijzing | Használati utasítás
| Návod k použití | Návod na používanie | Instrucţiuni de utilizare | Instrukcja obsługi | Kullanım Kılavuzu |
Instrucciones de uso
DE Lieferumfang
A. Vordere Abdeckung
B. Waschbarer Vorfilter
C. Kombi-Filter (Vorfilter, HEPAFilter, Aktivkohlefilter)
D. UV-Licht Sterilisator
E. Ionisator
F. Bedienfeld und Display
G. Hauptteil
H. Griff
I. Feinstaub-Sensor
J. Luftauslass
K. Hintere Abdeckung
L. Standfuß
M. 1 x Fernbedienung Batteriebetrieben (2 x 1,5 V Batterien AAA – nicht
inkludiert)
EN Delivery contents
A. Front cover
B. Washable pre-filter
C. Combi-filter (pre-filter, HEPA filter, activated carbon filter)
D. UV-light sterilizer
E. Ionizer
F. Control panel and display
G. Main body
H. Handle
I. Particulate matter sensor
J. Air outlet
K. Rear cover
L. Stand
M. 1 x Remote control Battery-driven (2 x AAA 1.5V batteries – not
included in the pack)
SK Obsah balenia:
A. Predný kryt
B. Umývateľný predradený filter
C. Kombinovaný filter (predradený
filter, filter HEPA, filter s
aktívnym uhlím)
D. UV sterilizátor
E. Ionizátor
F. Displej a ovládací panel
G. Hlavná časť
H. Rukoväť
I. Senzor jemného prachu
J. Výstup vzduchu
K. Zadný kryt
L. Stojan
M. 1 x diaľkové ovládanie Pohon
na batérie (2 x 1,5 V batérie
AAA – nezahrnuté v balení)
RO Cuprinsul de livrare:
A. Capac faţă
B. Filtru preliminar lavabil
C. Filtre combinate (filtru
preliminar, filtru HEPA, filtru
cărbune activ)
D. Sterilizator de lumină UV
E. Ionizator
F. Ecran display şi câmp de
operare
G. Parte principală
H. Mâner
I. Senzor praf fin
J. Evacuare aer
K. Capac spate
L. Picior suport
M. 1 x telecomandă Funcţionare cu
baterii (2 x 1,5 V baterii tip AAA
– neincluse)
PL Zakres dostawy:
A. Przednia osłona
B. Zmywalny filtr wstępny
C. Filtr kombinowany (filtr wstępny,
filtr HEPA, filtr z węglem
aktywnym)
D. Sterylizator na światło UV
E. Jonizator
F. Pole obsługi i wyświetlacz
G. Część główna
H. Uchwyt
I. Czujnik drobnego pyłu
J. Wylot powietrza
K. Tylna osłona
L. Podstawa
M. 1 x pilot Zasilany bateriami (2 x
1,5 V baterie typ AAA – brak w
zestawie)
TR Teslimat kapsamı:
A. Ön kapak
B. Yıkanabilir ön filtre
C. Çoklu filtre (ön filtre, HEPA
filtresi, aktif karbon filtresi)
D. Ultraviyole ışın sterilizatörü
E. İyonlaştırıcı
F. Kontrol paneli ve ekran
G. Ana gövde
H. Tutamak
I. Toz parçacığı sensörü
J. Hava çıkışı
K. Arka kapak
L. Ayak
M. Pil isletimli (2 x 1,5V pil
AAA - dahil degildir) uzaktan
kumanda
ESP Volumen de suministro:
A. Cubierta delantera
B. Prefiltro lavable
C. Filtro combinado (prefiltro, filtro
HEPA, filtro de carbón activado)
D. Esterilizador de luz UV
E. Ionizador
F. Panel de control y pantalla
G. Parte principal
H. Mango
I. Sensor de polvo fino
J. Salida de aire
K. Cubierta trasera
L. Pie
M. 1 mando a distancia con
Funcionamiento con pilas (2
pilas AAA de 1,5 V no incluidas)
M
M19972_AirPurifier503_normal_Manual_A4_20200911_DR.indd 1M19972_AirPurifier503_normal_Manual_A4_20200911_DR.indd 1 15.09.20 13:1915.09.20 13:19

Consultați aici manualul pentru Livington AirPurifier, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria dispozitive de control climă și a fost evaluat de 2 persoane cu o notă medie de 9.4. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Spaniolă, Engleză. Aveți o întrebare despre Livington AirPurifier sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Aveți nevoie de ajutor?

Aveți o întrebare despre Livington și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari Livington să vă ofere un răspuns bun.

Numărul de întrebări: 0

General
Livington
AirPurifier
dispozitiv de control climă
Spaniolă, Engleză
Manual de utilizare (PDF)

Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre Livington AirPurifier de mai jos.

Este manualul Livington AirPurifier disponibil în Macedonean ?

Din păcate, nu avem manualul pentru Livington AirPurifier disponibil în Macedonean. Acest manual este disponibil în Spaniolă, Engleză .

Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici

Fără rezultate