Manual de utilizare Panasonic CQ-C7303N

Panasonic CQ-C7303N
(2)
  • Nr. pagini: 2
  • Tipul fișierului: PDF
0 – 30°
53 mm
182 mm
4.5 mm – 6.0 mm
4
1
1
1
1
2
1
No. Diagram
Q’ty
Item No. Diagram
Q’ty
Item
Monteringsram
Collarino di montaggio
Collar de montaje
Monteringskrave
Fästbult (5 mmø)
Bullone di montaggio (5 mmø)
Perno de montaje (5 mmø)
Monteringsbolt (5 mmø)
ISO-antennadapter
Adattatore antenna ISO
Adaptador de antena ISO
ISO-antenneadapter
Upplåsningsplatta
Piastrina di rilascio del fermo
Placa de cancelación de bloqueo
Låseannulleringsplade
Strömkontakt
Connettore di alimentazione
Conector de alimentación
Netstik
Frontram
Piastra di rifinitura
Placa de guarnición
Trimplade
w, t och y består av en uppsättning. (YEP0FZ5711) w, t e y fanno parte di un set. (YEP0FZ5711)
w, t y y forman un juego. (YEP0FZ5711) w, t og y består af et sæt (YEP0FZ5711)
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site : http://www.panasonic.co.jp/global/
Monteringsvinkel sida till sida : horisontellt
front till bakdel : 0 – 30°
Angolo di montaggio da lato a lato : horizzontale
dalla parte anteriore a quella posteriore : 0 – 30°
Ángulo de montaje Lado a lado : horizontal
Delante a atrás : 0 – 30°
Monteringsvinkel side til side : vandret
for til bag : 0 – 30°
Monteringsutrymme
Spazio di montaggio
Espacio de montaje
Monteringsafstand
Före installation/Prima dell’installazione/Antes de la instalación/Inden installationenFöre kabeldragning/Prima del cablaggio/Antes de realizar las conexiones/Inden tilslutningenHur man monterar enheten/Come si installa l’unità/Instalación de la unidad/Hvordan apparatet installeresMedföljande delar/Hardware in dotazione/Accesorios suministrados/Medfølgende materiale

Montering/Installazione/Instalación/Installation

Sätt i monteringsramen q
Böj ut monteringsflikarna.
Inserimento del collarino di montaggio q
Piegare le linguette di montaggio.
Inserción del collar de montaje q
Doble las lengüetas de montaje.
Indsætning af monteringskrave q
Bøj monteringstapperne.
5
Montering av frontramen r
Montaggio della piastra di rifinitura
r
Montaje de la placa de guarnición
r
Montering af trimplade r
6
Återanslutning av kabel
Ricollegamento del cavo
Reconexión de cables
Fornyet tilslutning af batterikabel
Ta bort frontpanelen.
Rimuovere il frontalino.
Extraiga el panel frontal.
Fjern forpladen.
1
Ta bort frontramen r.
Rimuovere la piastra di
rifinitura r.
Extraiga la placa de
guarnición r.
Fjern trimpladen r.
2
3
Dra ut enheten med både
händerna.
Tirare fuori l’unità con
entrambe le mani.
Extraiga la unidad con
ambas manos.
Træk enheden ud med
begge hænder.
4
Hur man tar bort enheten/Come si rimuove l’unità/Extracción de la unidad/Hvordan enheden fjernes
Försiktighet Använd handskar försäkerhets
skull.
Slutför de elektriska
anslutningarna före installationen.
Precauzioni Indossare dei guanti per
sicurezza.
Assicurarsi che il cablaggio sia
stato completato prima dell’installazione.
Precauciones
Póngase guantes para mayor seguridad.
Asegúrese de haber completado todas las conexiones
eléctricas antes de realizar la instalación.
Forsigtig Brug handsker for din sikkerheds skyld.
Bekræft, at tilslutningerne er udførte inden
installationen.
Ta bort kabeln från batteriets minuspol.
Rimozione del cavo dal terminale negativo della batteria.
Extraiga el cable del terminal negativo de la batería.
Fjern kablet fra batteriets negative terminal.
Böj ut lämpliga flikar för att säkra enheten
så att den inte skakar.
Piegare le linguette appropriate
per fissare l’unità senza gioco.
Doble las lengüetas
apropiadas para fijar la
unidad sin contragolpe.
Bøj de rigtige tapper
for at fastgøre enheden
uden spillerum.
q
Skruva in fästbult
w
i huvudenheten.
w Skruvas fast i brandskottet.
e
Snäpp in fjädrarna på vänster och höger sida i
respektive hål.
q Avvitare il bullone di montaggio w nell'unità
principale.
w Fissaggio al parafiamma.
e
Far scattare le molle destra e sinistra in ogni foro.
q Enrosque el perno de montaje w en la unidad
principal.
w Fijación a la pantalla cortafuegos.
e Acople los resortes derecho e izquierdo en
cada orificio.
q Skru monteringsbolt w i hovedapparatet.
w Fastgør til en brandvæg.
e Tryk den højre og venstre fjeder ind i hvert hul.
Fastsättning av
huvudenhet
Fissaggio dell’unità
principale
Fijación de la
unidad principal
Fastgøring af
hovedapparat
4
Fastsättning i brandskott
Fissaggio al parafiamma
Fijación a la pared cortafuegos
Fastgøring til brandvæg
När bakre stödfäste används (extra tillbehör)
När gummibuffert används (extra tillbehör)
Utilizzando la moietta di supporto posteriore (opzionale)
Utilizzando la boccola di gomma (opzionale)
Empleo de la correa de soporte trasera (opcional)
Empleo del buje de goma (opcional)
Anvendelse af bagstøtteremmen (ekstraudstyr)
Anvendelse af gummibøsningen (ekstraudstyr)
3 mm
Monteringsskruv (extra tillbehör)
Vite autofilettante (opzionale)
Tornillo de autoenrosque (opcional)
Galopskrue (ekstraudstyr)
Gummibuffert (extra tillbehör)
Boccola di gomma (opzionale)
Buje de goma (opcional)
Gummibøsning (ekstraudstyr)
SvenskaItalianoEspañolDansk
Försiktighet
När denna enhet installeras i
instrumentbrädan, se då till att luftcirkulation
runt enheten är tillräckligt så att skador på
grund av överhettning undviks. Se även till
att inga ventilationsöppningar på enheten
blockeras.
Precauzione
Quando questa unità è installata nel
cruscotto, assicurarsi che ci sia sufficiente
circolazione d’aria intorno all’unità per
prevenire danni dovuti a surriscaldamento,
non bloccare nessun foro di ventilazione
sull’unità.
Precaución
Cuando instale esta unidad en el tablero de
instrumentos, asegúrese de que haya
suficiente ventilación de aire en torno a la
unidad para evitar daños debidos al
sobrecalentamiento, y no obstruya ningún
orificio de ventilacion de la unidad.
Forsigtig
Når denne enhed monteres i
instrumentbrættet, skal du sikre sig, at der
er tilstrækkelig luft omking enheden,
således at skade forårsaget af
overophedning forhindres. Lad være med at
obstruere enhedens ventilationshuller.
Ta tillfälligt av monteringsramen q och frontramen r,
som redan är monterade vid leverans, från huvudenheten.
Rimuovere temporaneamente dall'unit principale il collarino
di montaggio q e la piastra di rifinitura r che sono gi
montati al momento della spedizione.
Extraiga el collar de montaje q y la placa de guarnición r
temporalmente de la unidad principal, porque vienen
montados de fábrica.
Fjern monteringskringen q og trimpladen r midlertidigt fra
hovedapparatet. Disse er allerede monteret inden
forsendelsen.
Clank!
1
2
3
4
4
4
5
6
q
4
e
w
Snäppunkt
Punto dello scatto
Punto de acoplamiento
Låsepunkt
Fästbult w
Bullone di montaggio
w
Perno de montaje w
Monteringsbolt w
Fästbult w
Bullone di montaggio
w
Perno de montaje w
Monteringsbolt w
MonteringsanvisningarIstruzioni per l’installazioneInstrucciones de instalaciInstrucciones de instalaciónInstallationsanvisningerInstallationsanvisningerMonteringsanvisningarIstruzioni per l’installazioneInstrucciones de instalaciónInstallationsanvisninger
Läs igenom denna bruksanvisning noga innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di usare questo prodotto e di conservare questo manuale per usi futuri.
Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.
Læs venligst denne brugsvejledning grundigt, inden dette produkt tages i brug og gem den til senere konsultation.
Konsultera fackkunnig personal för montering.
Kontrollera radion genom att använda antennen och högtalarna före
montering.
Rivolgersi ad un professionista per l’installazione.
Verificare il funzionamento della radio utilizzando l’antenna e gli
altoparlanti prima dell’installazione.
Para realizar la instalación consulte a un profesional.
Verifique el funcionamiento de la radio empleando la antena y los
altavoces antes de realizar la instalación.
Få råd af en fagmand angående installationen.
Verificer radioen ved hjælp af antennen og højttalerne inden
installationen.
Bakre fästskena (extra tillbehör)
Moietta di supporto posteriore
(opzionale)
Correa de soporte trasera
(opcional)
Bagstøtterem (ekstraudstyr)
Sexkantig mutter (extra tillbehör)
Dado esagonale (opzionale)
Tuerca hexagonal (opcional)
Sekskantmøtrik (ekstraudstyr)
Till enheten
All’unità
A la unidad
Til enheden
Till enheten
All’unità
A la unidad
Til enheden
Bakre stödfäste
(sitter på bilen)
Staffa di supporto posteriore
(in dotazione all’automobile)
Ménsula de soporte trasera
(suministrada con el vehículo)
Bagstøttekonsol (følger med bilen)
Anslut strömkontakten e
Collegamento del connettore
di alimentazione e
Conexión del conector de
alimentación e
Tilslutning af netstik e
Upplåsning
q
Skjut in
upplåsningsplattan y
tills ett klick hörs.
w Dra huvudenheten enheten.
Rilascio del fermo
q
Inserire la piastrina di
rilascio del fermo y
finché non si sente uno
scatto.
w Tirare l’unità principale.
Desbloqueo
q
Inserte la placa de
cancelación de bloqueo
y hasta oír un sonido
seco de confirmación.
w Tire de la unidad principal.
Frigøring af lås
q
Sæt låseannulleringspladen
y ind, indtil et klik høres.
w Træk hovedenheden.
Får endast drivas med 12 V batteri med negativ (–) jordning.
Anslut strömförsörjningsledningen (röd) allra sist.
(Gäller kontakt som inte är ISO.)
Anslut batteriledningen (gul) till batteriets pluspol (+) eller till
säkringens kopplingsplint.
(Gäller kontakt som inte är ISO.)
Skala bort ungefär 5 mm av kabelmanteln i änden på kabeln
före anslutning.
(Gäller kontakt som inte är ISO.)
Sätt isoleringstejp på blottade ledningar.
Fäst lösa ledningar.
Mettere in funzione esclusivamente con una batteria a 12 V
con massa negativa (–).
Collegare il cavo di alimentazione (rosso) per ultimo.
(per connettore non ISO)
Collegare il cavo della batteria (giallo) al terminale positivo (+)
della batteria o al terminale del blocco fusibili (BAT).
(per connettore non-ISO)
Spelare circa 5 mm dall'estremità del cavo per il collegamento.
(per connettore non-ISO)
Applicare nastro isolante sui cavi scoperti.
Fissare i cavi allentati.
Conecte exclusivamente una alimentación de batería de 12 V
con el negativo (–) a tierra.
Conecte el cable de la alimentación (rojo) en último lugar.
(Para conectores que no sean ISO)
Conecte el cable de la batería (amarillo) al terminal positivo
(+) de la batería o al terminal (BAT) del bloque de fusibles.
(Para conectores que no sean ISO)
Pele unos 5 mm de los extremos del cable para efectuar la
conexión.
(Para conectores que no sean ISO)
Ponga cinta aislante en los cables desnudos.
Fije los cables flojos.
Anvendes udelukkende med et 12 V batteri med negativ
(–) jording.
Sæt netledningen (rød) i forbindelse til allersidst.
(Gælder ikke-ISO-stik)
Tilslut batteriledningen (gul) til den positive (+) terminal på
batteriet eller sikingsblokterminalen (BAT).
(Gælder ikke-ISO-stik)
Fjern omking 5 mm af ledningsenderne inden tilslutning.
(Gælder ikke-ISO-stik)
Sæt isolerbånd på de nøgne ledninger.
Fastgør løse ledninger.
e
w
q
YEFX0217222
YGAJ021010
WMA MP3 CD Player/ReceiverModel: CQ-C7703N/C7303N
YEFM294136A ND0106-1125 Printed in China
YEFC051013
q
w
q
w
TEXT
Panasonic CQ-C7303N

Aveți nevoie de ajutor?

Numărul de întrebări: 0

Aveți o întrebare despre Panasonic CQ-C7303N sau aveți nevoie de ajutor? Puneți-vă întrebarea aici. Oferiți o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs.. Cu cât oferiți mai multe detalii pentru problema și întrebarea dvs., cu atât va fi mai ușor pentru ceilalți proprietari Panasonic CQ-C7303N să răspundă corect la întrebarea dvs..

Consultați aici manualul pentru Panasonic CQ-C7303N, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Radiouri auto și a fost evaluat de 2 persoane cu o notă medie de 9.3. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Spaniolă. Aveți o întrebare despre Panasonic CQ-C7303N sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Specificații Panasonic CQ-C7303N

General
Brand Panasonic
Model CQ-C7303N
Produs radio auto
Limbă Spaniolă
Tipul fișierului PDF

Întrebări frecvente

Mai jos, veți găsi cele mai frecvente întrebări despre Panasonic CQ-C7303N .

Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici