Manual de utilizare Samsung RF24HSESCSR

Samsung RF24HSESCSR
8.2 · 5
PDF manual
 · 1 pagină
Engleză
manualSamsung RF24HSESCSR

EU Environmental Regulatory Statements

EN
For information on Samsung’s environmental commitments and product specific regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
ES
Para obtener información sobre los compromisos ambientales de Samsung y las obligaciones reglamentarias especícas del producto, como
REACH, visite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
FR
Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spéciques à l'appareil
(par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.
html
IT
Per informazioni sull'impegno di Samsung ai ni della salvaguardia ambientale e sugli obblighi normativi relativi a ciascun prodotto, come per
esempio il REACH, vogliate visitare il sito samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
PT
Para obter informações sobre os compromissos ambientais da Samsung e sobre as obrigações regulamentares especícas de produtos, por
exemplo, o regulamento REACH, visite: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
DE
Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu produkspezischen Auagen wie z.B. REACH nden Sie unter
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
EL
Για πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις της Samsung αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τις κανονιστικές υποχρεώσεις
που αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα π.χ. REACH, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
NL
Ga voor informatie over de milieuverbintenissen en product specifieke wettelijke verplichtingen van Samsung naar: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
RO
Pentru informaţii despre angajamentele privind mediul şi obligaţiile reglementative privind produsele specice ale Samsung, ca de exemplu
REACH, vizitaţi: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
BG
За информация относно грижите на Samsung за околната среда и специфичните за продукта нормативни задължения, напр. REACH,
посетете: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
HR
Informacije o obvezama tvrtke Samsung u pogledu okoliša i regulatornih obveza specifičnih za proizvod npr. REACH, posjetite stranicu:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
SR
Informacije o naporima kompanije Samsung da doprinese očuvanju životne sredine i o specifičnim zakonskim obavezama u pogledu
proizvoda, npr. Direktivi o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i restrikcijama hemikalija (REACH), potražite na sledećoj adresi: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
PL
Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych rmy Samsung i szczególnych obowiązków regulacyjnych dotyczących produktów, np.
rozporządzenie REACH, znajduje się na stronie: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
HU
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecikus jogszabályi kötelezettségeivel (pl.: REACH) kapcsolatban látogasson
el a samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra
SK
Viac informácií oochrane životného prostredia aregulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych výrobkov spoločnosti Samsung,
napríklad REACH, nájdete nawebovej stranke:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
SQ
Për informacion mbi zotimet mjedisore të "Samsung" dhe detyrimet rregullatore specike për produktin, p.sh. "REACH", vizitoni: samsung.com/
uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
MK
За повеќе информации во врска со определбите на компаниjата Samsung за заштита на животната средина и посебните законски
обврски за производите, како на пр. REACH, посетете ја веб-страницата:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
SL
Za informacije o Samsungovih okoljskih zavezah in regulatornih obveznostih v zvezi z izdelki, npr. REACH, obiščite: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html.
CS
Více Informací o ochraně životního prostředí a regulační povinnosti týkající se konkrétních výrobků společnosti Samsung, např. REACH,
naleznete na webové stránce: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
NO
Ønsker du informasjon om Samsungs miljøengasjement og produktspesikke lovpålagte forpliktelser, f.eks. REACH, kan du gå til: samsung.com/
uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
SV
Besök samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html om du vill veta mer om Samsungs
miljöengagemang och om produktspecika lagenliga skyldigheter (t.ex. REACH).
DA
Du kan nde informationer om Samsungs miljøforpligtelser og lovgivningsmæssige forpligtelser, der er produktspecikke, som f.eks. REACH, på
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
FI
Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista lainsäädännöllisistä velvollisuuksista (esim. REACH), löydät osoitteesta
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
ET
Kui soovid informatsiooni Samsungi keskkonnaalaste ja tootespetsiiliste regulatiivsete kohustuste kohta, siis palun külastage:
http://www.samsung.com/ee/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/environment.html
LV
Lai iegūtu papildinformāciju par Samsung saistībām attiecībā uz vides aizsardzību un produktu īpašus reglamentējošus pienākumus, piemēram,
REACH, apmeklējiet:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
LT
Informacijos apie Samsung aplinkosaugos įsipareigojimus ir su konkrečiais produktais susijusių įstatymų reikalavimus (pvz. REACH) ieškokite
adresu:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
MT
Għal informazzjoni dwar l-impenji ambjentali u l-obbligi regolatorji speċifiċi għall-prodott ta' Samsung eż. REACH żur: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
TR
Samsung'un çevre taahhütleri ve REACH gibi ürüne özgü düzenleme zorunlulukları hakkında bilgi için şu adresi ziyaret edin:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
EU_Regulatory Statements-150914.indd 1 2015-09-14 오후 1:55:29

Manual

Consultați aici manualul pentru Samsung RF24HSESCSR, gratuit. Acest manual se încadrează în categoria Frigidere și a fost evaluat de 5 persoane cu o notă medie de 8.2. Acest manual este disponibil în următoarele limbi: Engleză. Aveți o întrebare despre Samsung RF24HSESCSR sau aveți nevoie de ajutor? Puneți întrebarea aici

Aveți nevoie de ajutor?

Aveți o întrebare despre Samsung RF24HSESCSR și răspunsul nu se află în manual? Puneți întrebarea aici. Furnizați o descriere clară și cuprinzătoare a problemei și a întrebării dvs. Cu cât problema și întrebarea dvs. sunt descrise mai bine, cu atât le va fi mai ușor celorlalți proprietari Samsung RF24HSESCSR să vă ofere un răspuns bun.

Adela • 28-7-2022 Fără comentarii

Bună! Am înlocuit filtrul de apa, am schimbat rezerva frigiderului,dar tot nu reușesc sa obțin apa minerală. La Quick Sparkling e tot pe Off, nici cum nu reușesc sa o pun pe On. Ma puteți ajuta, cei care ați întâmpinat probleme de genul? Multumesc

Răspundeți la întrebare

Numărul de întrebări: 1

Specificații Samsung RF24HSESCSR

Mai jos veți găsi specificațiile produsului și specificațiile manuale ale Samsung RF24HSESCSR.

General
Brand Samsung
Model RF24HSESCSR
Produs frigider
EAN 8806086124614
Limbă Engleză
Tipul fișierului Manual de utilizare (PDF)

Întrebări frecvente

Nu puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în manual? Puteți găsi răspunsul la întrebarea dvs. în Întrebările frecvente despre Samsung RF24HSESCSR de mai jos.

Întrebarea dvs. nu se regăsește aici? Puneți întrebarea aici

Fără rezultate